Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant welfARE management

Ludovic Toma Cziszter

Conferențiar universitar dr.ing. Ludovic Toma Cziszter predă Tehnologia creșterii cabalinelor și bovinelor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara. A fost responsabilul pe țară a proiectului EUWelNet (www.euwelnet.eu), fiind implicat în colectarea datelor privind implementarea și problemele legate de legislația pentru bunăstarea animalelor în România. De asemenea, a fost implicat în proiectul AWARE (Cercetarea bunăstării animale într-o Europă lărgită), organizând un roadshow, furnizând date și participând la activitățile de instruire. A fost implicat într-un proiect Leonardo da Vinci (WEALNIMAL www.welanimal.aku.edu.tr) care a avut ca obiectiv transferul de cunoaștere în domeniul bunăstării animale prin furnizarea de cursuri de bunăstare animală în țările din Europa de Sud-Est (TR, RO, BG, SK, GR, HU). A fost expert EFSA în bunăstarea taurinelor în grupul constituit pentru studiul bunăstării vacilor de lapte în fermele mici din Europa. Este activ implicat în transferul de cunoaștere către fermierii de taurine și ovine, fiind invitat la diverse întâlniri ale fermierilor și la expoziții pentru a ține prelegeri pe anumite teme. A participat ca și consultant tehnic la modernizarea mai multor ferme de taurine de lapte și de carne. A publicat peste 180 de articole tehnice în reviste destinate fermierilor. Ca producție științifică a publicat peste 300 articole științifice, 8 cărți de specialitate, din care 3 în limba engleză, 8 cursuri/îndrumătoare de lucrări practice pentru studenți. În cadrul proiectului TechCare este responsabil din partea universității pentru acest proiect și este implicat în toate activitățile care îi revin universității.