Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant welfARE management

6
© Oviaragón SCL
Alt text here
© Breedr
2
© SRUC
3
© AGRIS, credit Marilia Gallus
7-3
© UAB, credit Gerardo Caja López

Informații despre proiect

Buget total:
€ 5.999.895,00

11 universități și institute de cercetare, 5 parteneri din industrie, 2 organizații de fermieri și 1 organizație internațională

Început: 1 septembrie 2020
Durata: 60 luni

9 țări
19 parteneri

Proiectul TechCare

TechCare (acronimul titlului Integrarea tehnologiilor inovatoare de-a lungul lanțului valoric pentru a îmbunătăți managementul bunăstării la rumegătoarele mici) este un proiect finanțat prin programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, a cărui valoare este de aproape 6 milioane EUR, din care 5,7 milioane EUR din partea UE. În proiect participă 19 instituții din 9 țări pentru care producția rumegătoarelor mici (ovine și caprine) reprezintă un interes major și care au o pondere importantă în Europa în ceea ce privește creșterea rumegătoarelor mici. Aceste țări sunt, în ordine alfabetică: Franța, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii, România și Spania. Coordonatorul proiectului este Dr. Claire Morgan-Davies de Colegiul Rural al Scoției (Scotland’s Rural College). Proiectul se derulează pe 4 ani și a început la 1 septembrie 2020.

TechCare este un proiect de tip multi-actor care își propune să demonstreze utilizarea de abordări inovatoare și modele de afaceri adecvate pentru a monitoriza indicatorii de bunăstare bazați pe animal și pentru a îmbunătăți managementul bunăstării la rumegătoarele mici folosind tehnologii ale zootehniei de precizie (precision livestock farming – PLF) de-a lungul întregului lanț de producție, permițând astfel părților interesate, de la fermieri la consumatori și autorități de reglementare, să poată alege produse prietenoase față de animale, din punctul de vedere al bunăstării animale.

TechCare va încerca să răspundă provocării de a utiliza tehnologii inovatoare și ieftine, adaptate sistemelor de creștere a rumegătoarelor mici din întreaga UE.

Obiective

Proiectul TechCare va acoperi toate stadiile de producție ale rumegătoarelor mici (ovine și caprine) și se va baza pe abordări de ultimă generație privind bunăstarea animală pentru a dezvolta și valida instrumente inovatoare, sisteme de avertizare timpurie și indicatori pentru identificarea eficientă a problemelor de bunăstare, care pot fi incluse în modelele de management al bunăstării animale.

Obiectivul general al TechCare este de a demonstra utilizarea de abordări inovatoare și modele adecvate de afaceri pentru a monitoriza indicatorii animali de bunăstare și pentru a îmbunătăți managementul bunăstării în sistemele de creștere a rumegătoarelor mici (ovine și caprine) folosind tehnologii ale zootehniei de precizie de-a lungul întregului lanț de producție permițând tuturor părților interesate, de la fermieri la consumatori și autorități de reglementare, să poată alege produse prietenoase cu animalul din perspectiva bunăstării animale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Să prioritizeze problemele de bunăstare a rumegătoarelor mici (ovine de carne, ovine de lapte și caprine de lapte) de-a lungul întregului lanț valoric și în toate sistemele și condițiile de creștere din țările participante la proiect.
  2. Să co-proiecteze/co-dezvolte, împreună cu părțile interesate, abordări inovatoare pentru a îmbunătăți managementul bunăstării animale prin utilizarea tehnologiilor zootehnie de precizie (PLF).
  3. Să identifice, să prototipeze și să testeze diferite tehnologii inovatoare ale zootehnie de precizie pentru măsurarea problemelor prioritare de bunăstare și a indicatorilor animali ai bunăstării.
  4. Să stabilească abordări integrate de management a datelor de-a lungul întregului lanț valoric, cu accent pe managementul îmbunătățirii bunăstării animale.
  5. Să valideze un set de tehnologii ‘’gata de folosire” ale zootehniei de precizie în condiții de fermă și pe scară largă, testate anterior și adaptate la diferite condiții de producție, cu accent pe managementul și îmbunătățirea bunăstării animale.
  6. Să definească și să propună modele de afaceri relevante, inovatoare și sustenabile pentru a stimula adoptarea tehnologiilor zootehnie de precizie pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor.

Să stabilească o comunicare progresivă și diseminare a rezultatelor proiectului pe diferite canale și să asigure o exploatare eficientă a rezultatelor.

Workshop-uri Naționale / Grup țintă

Workshop-uri Naționale: Implicarea părților interesate în co-proiectarea soluțiilor

Lanțul valoric al rumegătoarelor mici din Europa este o matriță complexă de părți interesate care au interese și profiluri foarte diferite, astfel încât nu este posibil să se formuleze o soluție unică pentru toți. În proiectul TechCare se vor investiga strategii variate pentru a gestiona și monitoriza bunăstarea animală folosind o abordare multi-actor care va ține cont de sistemul de producție animală locală și va implica toți actorii (părțile interesate) relevați, de la fermieri la transportatori, abatoare, consumatori și organisme de reglementare. Abordarea multi-actor va contribui la edificarea unor noi abordări pentru a adăuga mai multă valoare alimentelor de origine animală din UE.

Pentru a obține implicarea părților interesate și co-proiectarea rezultatelor proiectului TechCare, sunt avute în vedere două workshop-uri naționale (NW) pe an în fiecare țară parteneră, iar facilitatorii naționali au fost instruiți cu privire la metodele tehnice și științifice pentru a realiza acest lucru.

Principalul rezultat așteptat de la workshop-urile naționale este de a explora atitudinile, dinamica comportamentală și percepțiile părților interesate și implicarea acestora pentru prioritizarea problemelor de bunăstare și utilizarea instrumentelor zootehnie de precizie pentru a monitoriza bunăstarea animalelor în diferite sisteme de producție. Scopul final este de a analiza sustenabilitatea tehnologiilor identificate ale zootehnie de precizie prin explorarea impactului ambiental, social, economic și cultural pentru fiecare studiu de caz.

Conferențiar universitar dr.ing. Ludovic Toma Cziszter predă Tehnologia creșterii cabalinelor și bovinelor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara. A fost responsabilul pe țară a proiectului EUWelNet (www.euwelnet.eu), fiind implicat în colectarea datelor privind implementarea și problemele legate de legislația pentru bunăstarea animalelor în România. De asemenea, a fost implicat în proiectul AWARE (Cercetarea bunăstării animale într-o Europă lărgită), organizând un roadshow, furnizând date și participând la activitățile de instruire. A fost implicat într-un proiect Leonardo da Vinci (WEALNIMAL www.welanimal.aku.edu.tr) care a avut ca obiectiv transferul de cunoaștere în domeniul bunăstării animale prin furnizarea de cursuri de bunăstare animală în țările din Europa de Sud-Est (TR, RO, BG, SK, GR, HU). A fost expert EFSA în bunăstarea taurinelor în grupul constituit pentru studiul bunăstării vacilor de lapte în fermele mici din Europa. Este activ implicat în transferul de cunoaștere către fermierii de taurine și ovine, fiind invitat la diverse întâlniri ale fermierilor și la expoziții pentru a ține prelegeri pe anumite teme. A participat ca și consultant tehnic la modernizarea mai multor ferme de taurine de lapte și de carne. A publicat peste 180 de articole tehnice în reviste destinate fermierilor. Ca producție științifică a publicat peste 300 articole științifice, 8 cărți de specialitate, din care 3 în limba engleză, 8 cursuri/îndrumătoare de lucrări practice pentru studenți. În cadrul proiectului TechCare este responsabil din partea universității pentru acest proiect și este implicat în toate activitățile care îi revin universității.

Conferențiar universitar dr.ing. Octavian Sorin Voia predă Tehnologia creșterii ovinelor și caprinelor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara. A fost și este membru în peste 10 contracte de cercetare științifică având ca tematică principală creșterea ovinelor și caprinelor. A publicat peste 70 articole tehnice, peste 170 lucrări științifice originale și 8 cărți de specialitate. Este implicat activ în transferul de cunoaștere către crescătorii de ovine și caprine, fiind consultant pentru mai multe asociații de creștere din țară. În prezent este implicat în proiecte de cercetare care analizează producerea de lapte organic de oaie și selecția raselor native locale de oi și capre din România. În cadrul proiectului TechCare este implicat în WP1 (legătura cu părțile interesate), WP2 (prioritizarea problemelor de bunăstare animală și integrarea indicatorilor de bunăstare în lanțul valoric al alimentelor), WP5 (organizarea de cercetări în fermele comerciale), WP6 (colectarea și analizarea datelor din piața autohtonă a rumegătoarelor mici) și WP7 (diseminarea cunoștințelor dobândit în cadrul proiectului).

Șef lucrări dr. Cristian Florin Lăzărescu predă Bunăstarea și Protecția Animalelor, Etologie și Igienă veterinară la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara. Are experiență în bunăstare animală și etologie animală. A fost implicat în proiectul EUWelNet. A colaborat la 3 contracte de cercetare științifică în domeniu. Are publicate peste 50 de lucrări științifice și 3 cărți și materiale de studiu pentru studenți. În cadrul proiectului TechCare participă la WP2 (integrarea indicatorilor de bunăstare în lanțul valoric al alimentelor) și WP5 (organizarea de cercetări în fermele comerciale).

Șef lucrări dr.ing. Silvia Elena Erina predă Tehnologia creșterii bovinelor, Etologie animală la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara. Are publicate peste 100 lucrări științifice în domeniu. A făcut parte din colectivele de cercetare științifică a 5 contracte. Este membru al comisiei de consiliere a studenților și inserția lor pe piața muncii. Are legături puternice cu fermierii, organizând frecvente întâlniri cu studenții în fermele de producție. În cadrul proiectului TechCare participă la WP1 (legătura cu părțile interesate) și WP5 (organizarea de cercetări în fermele comerciale).