Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant welfARE management

Octavian Sorin Voia

Conferențiar universitar dr.ing. Octavian Sorin Voia predă Tehnologia creșterii ovinelor și caprinelor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara. A fost și este membru în peste 10 contracte de cercetare științifică având ca tematică principală creșterea ovinelor și caprinelor. A publicat peste 70 articole tehnice, peste 170 lucrări științifice originale și 8 cărți de specialitate. Este implicat activ în transferul de cunoaștere către crescătorii de ovine și caprine, fiind consultant pentru mai multe asociații de creștere din țară. În prezent este implicat în proiecte de cercetare care analizează producerea de lapte organic de oaie și selecția raselor native locale de oi și capre din România. În cadrul proiectului TechCare este implicat în WP1 (legătura cu părțile interesate), WP2 (prioritizarea problemelor de bunăstare animală și integrarea indicatorilor de bunăstare în lanțul valoric al alimentelor), WP5 (organizarea de cercetări în fermele comerciale), WP6 (colectarea și analizarea datelor din piața autohtonă a rumegătoarelor mici) și WP7 (diseminarea cunoștințelor dobândit în cadrul proiectului).